INFO

Stallet ligger ute på Lemshagas härliga miljö och i en fantastisk ridanläggning. Det erbjuds ridlektioner till barn och ungdomar alla dagar i veckan. Vill Ni komma i kontakt med stallet maila till info@ponnystall.se

Kafeterian stänger ner helt!

Styrelsen har beslutat att stänga ner kafeterian helt.

Folkhälsomyndigheten har informerat om nya restriktioner. 

Webbshop

Nu kan du beställa klubbkläder i vår nya Webbshop 

Har Ni frågor maila ridklubb@lemshagaridklubb.se

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften 2020 är 350 kr per elev. Detta ska vara Ridklubben tillhanda senast 28/2. Vid inbetalning skriv elevens namn och mailadress. Sätt in på ridklubbens bg: BG 696-5099 (inte till Ponnystall) Betalning via SWISH – 123 011 18 23, +3kr. Skriv då elevens för och efternamn. 

Observera att alla som rider på Ponnystall Stockholm ska vara medlemmar i Lemshaga Ridklubb. Detta bland annat för att olycksfallsförsäkringen ska gälla.

Ridklubben anordnar bland annat föräldrautbildningar, tävlingar och andra aktiviteter varje år för våra medlemmar.

Ridklubben drivs ideellt av ett fåtal föräldrar och finns det intresse av att sitta med i styrelsen eller hjälpa till att planera eller delta vid tävlingar och aktiviteter så tas den hjälpen tacksamt emot!

Har ni frågor maila oss. Skicka till ridklubb@lemshagaridklubb.se


OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING


Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Alla som rider på Ponnystall Stockholm i 30- eller 45-minuters grupper och specialgrupper måste vara medlemmar i ridklubben. Detta bland annat för att olycksfallsförsäkringen ska gälla.

För att bli medlem behöver ni betala medlemsavgiften på 350 kr per år enligt ovan. 

Nytt från Svenska Ridsportsförbundet

Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Så anmäler du en skada
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Har du frågor om ditt skadeärende ring
0771–960 960